Even đua top Open
1-9

➡ Giải thưởng đua top Open :
- Tính từ 19h30 T4 07/09 đến 10h T5 15/09
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

Even đua top Open 1-9
Thiên Long Vô Song ( 3.5 Cs ) - 0pen 19h30 T4 07/09! 1/9